CROESO I SIOP GYMUNED XCEL

Dewch yma i chwilota drwy ein casgliad unigryw a diddorol yn Siop Gymunedol Xcel. Byddwch yn siŵr o ffeindio rhywbeth byddwch yn ei hoffi ac am fargen! 

 

Dewch o hyd i ni yn ein lleoliad newydd y tu fewn Dodfren Xcel!

Mae holl elw Siop Gymunedol Xcel yn mynd tuag at waith prosiect Xcel. Am ragor o wybodaeth am waith Prosiect Xcel ewch at:

Dydd Llun:

Dydd Mwarth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Dydd Gwener: 

Dydd Sadwrn:

Dydd Sul: 

ORIAU AGOR

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp 

Ar gau

Ar gau

Mae Siop Gymundol Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Community Shop is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church

  • Facebook Social Icon
Towy Community Church