CYFRANNU

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw rodd o ansawdd da:

 Dillad

 Teganau

Bric-a-Brac

 Eitemau Trydanol

Yn anffodus, ni allwn dderbyn:

 

 DVDs

 CDs

 Llyfrau

✖ Cesys Dillad

Gellir dod a rhoddion i’r siop unrhyw bryd rhwng 10yb - 4yp Dydd Iau i ddydd Gwener.

Peidiwch plîs a gadael rhoddion tu fas y siop yn ystod yr oriau hyn.

Mae Siop Gymundol Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Community Shop is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church

  • Facebook Social Icon