CYSWLLT

Cyswllt Swyddfa Weinyddol

 

01267225991  //  admin@xcelbowl.co.uk

Bowlio Xcel

Heol Llansteffan

Treloan

Caerfyrddin

SA31 3BP

Ffurflen Gyswllt Ar-lein.

Mae Siop Gymundol Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Community Shop is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church

  • Facebook Social Icon