MAE EICH ANGEN ARNOM!

Siop sy’n cael ei rhedeg yn llwyr gan wirfoddolwyr yw Siop Gymunedol Xcel, ac rydym o hyd yn edrych am aelodau newydd i ymuno a’n tîm cyfeillgar.

Os mai awr neu ddiwrnod yr wythnos sydd gennych i’w gynnig, mae yna o hyd rhywbeth i’w wneud yn ein siop fach brysur ni. Efallai mai cwrdd â chwsmeriaid, sortio drwy ddillad yn y cefn, neu smwddio yw’r hyn allwch gynnig. Rydym yn hyblyg iawn, ac yn sicr o ffeindio ffordd y gall gwirfoddoli gyda ni weithio i chi!

Cliciwch ar y botwm isod i gysylltu â ni: